Caryophyllaceae
   Dianthus crinitus Sm. varyete crossopetalus Boiss.
 G A Z I 
15700
Lokalite: Kayseri[B6]; Sarız, Yalak, Binboğa dağı, Tekke kayası mevkii
Yükseklik: 1600 - 2000
Toplayıcılar: Z. Aytaç (5149 ) et al. Top. Tar.
01/07/1992
Kaydı giren: barcode