Rosaceae
   Pyrus elaeagnifolia Pallas alttür elaeagnifolia
 G A Z I 
11586
Lokalite: Muğla[C2]; Köyceğiz, Toparlar köyü çevresi
Habitat: metamorfik güney yamaçlar, maki
Yükseklik: 10 - 200
Toplayıcılar: A. Güner (8244 ) et al. Top. Tar.
3/18/1991
Kaydı giren: barcode