Rosaceae
   Pyrus elaeagnifolia Pallas alttür kotschyana (Boiss.) Browicz
 G A Z I 
12437
Lokalite: Ankara[B4]; Mamak, Kıbrıs köyü vadisi
Habitat: kayalık arazi
Yükseklik: 1000 - 1200
Toplayıcılar: S. Aslan (1847) Top. Tar.
5/1/2005
Kaydı giren: barcode