Rosaceae
   Geum coccineum Sm.
 G A Z I 
22657
Lokalite: Trabzon[A7] , Zigana geçidi (eski geçit)
Habitat: nemli yerler
Yükseklik: 2000 - 2000
Toplayıcılar: Z. Aytaç (2753) Top. Tar.
7/6/1989
Herbaryum notu: 3 adet.
Kaydı giren: barcode