Rosaceae
   Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz.
 G A Z I 
26724
Lokalite: Ankara[A3]; Nallıhan, Sarıçalı Dağı, Çulhalar mevkii
Habitat: Güney yamaç, kayalık alan
Yükseklik: 1600 - 1600
Toplayıcılar: G. Turgut (1648) Top. Tar.
20/05/2011
Kaydı giren: barcode