Rosaceae
   Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz.
 G A Z I 
26731
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Ahır dağı, Ulucak tepe, Bakacak sırtları
Habitat: meşe açıklıkları
Yükseklik: 1200 - 1500
Toplayıcılar: Z. Aytaç (4570) Top. Tar.
5/21/1992
Kaydı giren: barcode