Caryophyllaceae
   Dianthus masmenaeus Boiss. varyete masmenaeus
 G A Z I 
16454
Lokalite: Erzincan[B7]; Refahiye, Refahiye - İmranlı arası
Habitat: serpantin alan
Yükseklik: 1840 - 1840
Toplayıcılar: N. Adıgüzel (4165 ) et al. Top. Tar.
15/08/2001
Kaydı giren: barcode