Rosaceae
   Pyrus serikensis A. Güner & H. Duman
 G A Z I 
36049
Lokalite: Antalya[C3] , Aksu, Ortaköy çevresi
Habitat: tarla kenarları
Yükseklik: 100 - 150
Toplayıcılar: H. Duman (5411 ) et al. Top. Tar.
8/28/1993
Kaydı giren: barcode