Rosaceae
   Filipendula vulgaris Moench
 G A Z I 
39609
Lokalite: Ankara; Çankaya, Dikmen, Çal dağı
Habitat: korunmuş step, nemli yerler
Yükseklik: 1100 - 1200
Toplayıcılar: M. Vural (2859) Top. Tar.
6/5/1984
Kaydı giren: barcode