Caryophyllaceae
   Dianthus strictus Banks & Sol. varyete strictus
 G A Z I 
17094
Lokalite: Şanlıurfa[C7]; Ceylanpınar, Tufan deresi
Habitat: kayalık
Yükseklik: 510 - 510
Toplayıcılar: N. Adıgüzel (2227 ) et al. Top. Tar.
02/05/1995
Kaydı giren: barcode