Caryophyllaceae
   Dianthus strictus Banks. & Sol. varyete subenervis (Boiss.) Reeve
 G A Z I 
17099
Lokalite: Siirt[C8] , Siirt - Eruh yolu, Çırpılı köyü civarı (37.7890 K, 42.0272 D)
Habitat: step
Yükseklik: 550 - 550
Toplayıcılar: S. Aslan (3823 ) et al. Top. Tar.
09/06/2009
Kaydı giren: barcode