Caryophyllaceae
   Dianthus zonatus Fenzl varyete zonatus
 G A Z I 
17351
Lokalite: Nevşehir[B5] , Zelve, Akdağ
Habitat: volkanik tüf, Thymus step
Yükseklik: 1280 - 1300
Toplayıcılar: M. Vural (5252 ) et al. Top. Tar.
19/06/1989
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode