Caryophyllaceae
   Dianthus zonatus Fenzl varyete zonatus
 G A Z I 
17365
Lokalite: Osmaniye[C6]; Bahçe, Burgaçlı köyü
Habitat: meşelik alan
Yükseklik: 940 - 940
Toplayıcılar: N. Adıgüzel (4001 ) et al. Top. Tar.
02/08/2001
Kaydı giren: barcode