Caryophyllaceae
   Dianthus zonatus Fenzl varyete zonatus
 G A Z I 
17370
Lokalite: Kayseri[B6]; Sarız, Yalak, Binboğa dağı
Habitat: step
Yükseklik: 1500 - 2200
Toplayıcılar: Z. Aytaç (4399 ) et al. Top. Tar.
05/08/1991
Kaydı giren: barcode