Caryophyllaceae
   Dianthus aculeatus Hamzaoğlu
 G A Z I 
17552
Lokalite: Afyonkarasihar , Bayat- İscehisar arası, Köroğlu geçidi
Habitat: taşlı, volkanik yamaçlar, tüflü çakıllık ve çalı açıklığı
Yükseklik: 1500 - 1500
Toplayıcılar: Hamzaoğlu (6744 ) et al. Top. Tar.
6/16/2013
Kaydı giren: barcode