Caryophyllaceae
   Dianthus anatolicus Boiss.
 G A Z I 
18513
Lokalite: Kayseri[B5] , Korumaz dağı, Arşılık tepesi
Habitat: dere yatağı
Yükseklik: 1470 - 1520
Toplayıcılar: M. E. Uzunhisarcıklı (1242) Top. Tar.
30/06/2000
Kaydı giren: barcode