Caryophyllaceae
   Dianthus atacii Hamzaoğlu
 G A Z I 
19551
Lokalite: Bolu; Seben, Bozyer- Korucuk köyleri arası
Habitat: orman açıklığı, akıcı yamaçlar
Yükseklik: 1025 - 1025
Toplayıcılar: Hamzaoğlu (6868 ) et al. Top. Tar.
7/19/2013
Kaydı giren: barcode