Caryophyllaceae
   Dianthus balansae Boiss.
 G A Z I 
20047
Lokalite: Ankara[B4]; Kayaş, Bayındır barajı
Habitat: yol kenarı
Yükseklik: 900 - 900
Toplayıcılar: Z. Aytaç (2048) Top. Tar.
03/08/1986
Kaydı giren: barcode