Caryophyllaceae
   Dianthus burdurensis Hamzaoğlu & Koç
 G A Z I 
20942
Lokalite: Burdur , Yeşilova- Salda köyü arası, Eşeler Dağı´nın kuzey yamacı
Habitat: orman açıklığı, küçük çayırlık yerler
Yükseklik: 1590 - 1590
Toplayıcılar: Hamzaoğlu (7170 ) et al. Top. Tar.
8/23/2014
Kaydı giren: barcode