Caryophyllaceae
   Dianthus calocephalus Boiss.
 G A Z I 
21153
Lokalite: Gümüşhane; Kürtün, Örümcek ormanı, Söğüteli serisi
Yükseklik: 1500 - 1500
Toplayıcılar: M. Küçük (276) Top. Tar.
07/06/1990
Kaydı giren: barcode