Umbelliferae
   Johrenia dichotoma DC. alttür dichotoma
 G A Z I 
11458
Lokalite: Konya[C4]; Hadim, Hadim - Alanya yolu, 20. km
Habitat: kalker kayalık
Yükseklik: 1850 - 1850
Toplayıcılar: H. Duman (5578 ) et al. Top. Tar.
8/9/1994
Kaydı giren: barcode