Caryophyllaceae
   Dianthus calocephalus Boiss.
 G A Z I 
21156
Lokalite: Sinop , Durağan - Vezirköprü arası
Habitat: yol kenarı
Yükseklik: 200 - 200
Toplayıcılar: M. Vural (6601 ) et al. Top. Tar.
09/06/1993
Kaydı giren: barcode