Caryophyllaceae
   Dianthus calocephalus Boiss.
 G A Z I 
21157
Lokalite: Kastamonu[A4] , Kastamonu - Azdavay arası, Evlek mahallesi
Habitat: orman açıklığı
Yükseklik: 850 - 850
Toplayıcılar: M. U. Özbek (1764) Top. Tar.
06/08/2003
Kaydı giren: barcode