Umbelliferae
   Astrantia maxima Pallas alttür maxima
 G A Z I 
12885
Lokalite: Ardahan[A9]; Çıldır, Kenarbel köyü, Ercan mevkii
Habitat: nemli yamaç
Yükseklik: 1800 - 1900
Toplayıcılar: G. Akgül (2016) Top. Tar.
8/4/1996
Kaydı giren: barcode