Umbelliferae
   Johrenia dichotoma DC. alttür sintenisii Bornm.
 G A Z I 
14332
Lokalite: Kayseri[B6]; Sarız, Yalak, Binboğa dağı
Habitat: kayalık alanlar
Yükseklik: 1500 - 1700
Toplayıcılar: H. Duman (4334 ) et al. Top. Tar.
8/4/1991
Kaydı giren: barcode