Umbelliferae
   Johrenia dichotoma DC. alttür sintenisii Bornm.
 G A Z I 
14333
Lokalite: Kayseri[B6]; Sarız, Yalak, Binboğa dağı, Yalak - Körkuyu arası
Yükseklik: 1750 - 2200
Toplayıcılar: H. Duman (5373 ) et al. Top. Tar.
7/20/1992
Kaydı giren: barcode