Umbelliferae
   Zosima absinthifolia (Vent.) Link
 G A Z I 
17418
Lokalite: Nevşehir[B5] , Zelve
Habitat: volkanik tüf, vadi
Yükseklik: 1110 - 1110
Toplayıcılar: M. Vural (4949 ) et al. Top. Tar.
5/25/1989
Kaydı giren: barcode