Umbelliferae
   Heptaptera anatolica (Boiss.)
 G A Z I 
18405
Lokalite: Mardin[C8]; Bakırkırı
Habitat: Quercus açıklığı hattı
Yükseklik: 1025 - 1025
Toplayıcılar: A. Duran (8410 ) et al. Top. Tar.
23/06/2009
Kaydı giren: barcode