Umbelliferae
   Pastinaca armena Fisch. & Mey.
 G A Z I 
19130
Lokalite: Erzurum[B8]; Tortum, Azort yaylası
Habitat: nemli yerler,Çayırlık alanlar
Yükseklik: 1880 - 1880
Toplayıcılar: A. Duran (9737 ) B.Doğan Top. Tar.
8/10/2009
Kaydı giren: barcode