Umbelliferae
   Bunium brachyactis (Post) Wolff
 G A Z I 
20692
Lokalite: Kahramanmaraş[B6]; Göksun, Ericek, Berit dağı, Çavdar üzeri
Habitat: step
Yükseklik: 1900 - 2150
Toplayıcılar: Z. Aytaç (4967 ) et al. Top. Tar.
6/29/1992
Kaydı giren: barcode