Umbelliferae
   Dichoropetalum bupleuroides Pimenov & Kljuykov
 G A Z I 
20940
Lokalite: Hakkari[C9/10] , Cilo dağı,Kırıkdağ köyü-Cehennem dere yaylası arası
Habitat: nemli yerler
Yükseklik: 2530 - 2530
Toplayıcılar: A. Duran (8716 ) B.Doğan Top. Tar.
8/7/2009
Kaydı giren: barcode