Caryophyllaceae
   Dianthus carmelitarum Reut. ex Boiss.
 G A Z I 
21761
Lokalite: Rize[A8]; İkizdere, Çiçekli (Aşağı Anzer) köyü
Habitat: çayırlık
Yükseklik: 1820 - 1820
Toplayıcılar: A. Güner (5150 ) et al. Top. Tar.
07/08/1983
Kaydı giren: barcode