Caryophyllaceae
   Dianthus carmelitarum Reut. ex Boiss.
 G A Z I 
21762
Lokalite: Kars[A9]; Arpaçay, Karakale köyü, Kımılıyatak mevkii
Habitat: Spiraea içi
Yükseklik: 2100 - 2100
Toplayıcılar: H. Ocakverdi (1829) Top. Tar.
28/06/1984
Kaydı giren: barcode