Umbelliferae
   Grammosciadium daucoides DC.
 G A Z I 
23765
Lokalite: Konya[C4]; Bozkır, Korualan - Hadim yolu, 7. km
Habitat: step
Yükseklik: 1870 - 1870
Toplayıcılar: Z. Aytaç (7741) Top. Tar.
7/16/1997
Herbaryum notu: 3 adet.
Kaydı giren: barcode