Umbelliferae
   Grammosciadium daucoides DC.
 G A Z I 
23766
Lokalite: Konya[C4] , Koru alan-Hadim arası, C. 6.km
Habitat: tarla kenarı, çayır
Yükseklik: 1710 - 1710
Toplayıcılar: A. Duran (8058 ) et al. Top. Tar.
11/07/2008
Kaydı giren: barcode