Umbelliferae
   Orlaya daucoides L.
 G A Z I 
23778
Lokalite: Muğla[C1]; Datça, Perili köşk çevresi
Yükseklik: 50 - 50
Toplayıcılar: N. Tanker- M. Koyuncu (8105) Top. Tar.
4/24/1987
Kaydı giren: barcode