Caryophyllaceae
   Dianthus carmelitarum Reut. ex Boiss.
 G A Z I 
21764
Lokalite: Kastamonu; küre, Ersizlerdere Köyü Kuzeyi orman açıklıoğı
Habitat: kayalıklar
Yükseklik: 830 - 830
Toplayıcılar: Koç (1185 ) Budak Top. Tar.
21/6/2010
Kaydı giren: barcode