Umbelliferae
   Hohenackeria exscapa (Stev.) Koso-Pol.
 G A Z I 
25023
Lokalite: Ankara[B3]; Polatlı, Acıkır mevkii
Habitat: jipsli step
Yükseklik: 840 - 860
Toplayıcılar: Z. Aytaç (6904 ) et al. Top. Tar.
6/2/1995
Kaydı giren: barcode