Umbelliferae
   Laserpitium hispidum Bieb.
 G A Z I 
27009
Lokalite: Samsun[A5]; Havza, Ladik yolu 8. km.
Habitat: yol kenarı
Yükseklik: 850 - 850
Toplayıcılar: A. duran (9713 ) et al. Top. Tar.
8/16/2013
Kaydı giren: barcode