Umbelliferae
   Opopanax hispidus (Friv.) Gris.
 G A Z I 
27018
Lokalite: Antalya[C3]; Akseki, Gidefi dağı, Evlek boğazı güneyinde
Habitat: kayalıklar
Yükseklik: 1780 - 1780
Toplayıcılar: A. Duran (1883) Top. Tar.
7/5/1994
Kaydı giren: barcode