Umbelliferae
   Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
 G A Z I 
28664
Lokalite: Van[B9]; Erciş, Ulupamir Köyü çevresi
Habitat: step
Yükseklik: 2000 - 2000
Toplayıcılar: O. Karabacak (4643) Top. Tar.
6/17/2006
Kaydı giren: barcode