Umbelliferae
   Conium maculatum L.
 G A Z I 
29784
Lokalite: şanlıurfa[C7]; Ceylanpınar, Misafirhane güneyi
Habitat: dere kenarı
Yükseklik: 450 - 450
Toplayıcılar: Z. Aytaç (2373 ) et al. Top. Tar.
5/5/1995
Kaydı giren: barcode