Umbelliferae
   Scaligeria napiformis (Sprengel) Grande
 G A Z I 
30928
Lokalite: Muğla[C2]; Köyceğiz, Kavakarası mevkii
Yükseklik: 20 - 20
Toplayıcılar: A. Güner (9048 ) et al. Top. Tar.
5/18/1991
Kaydı giren: barcode