Umbelliferae
   Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel
 G A Z I 
31060
Lokalite: Bolu[A3] , Kale, Kırıkyayla
Habitat: orman içi açıklık
Yükseklik: 1550 - 1550
Toplayıcılar: İ. Kılınç (1048) Top. Tar.
6/8/1990
Kaydı giren: barcode