Caryophyllaceae
   Dianthus cibrarius Clem.
 G A Z I 
22333
Lokalite: Kırıkkale[A4] , Koçubaba kasabası
Habitat: meşe ormanı içi
Yükseklik: 1300 - 1300
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (2667) Top. Tar.
04/07/1990
Kaydı giren: barcode