Caryophyllaceae
   Dianthus cibrarius Clem.
 G A Z I 
22334
Lokalite: Bursa [A2] , soğukpınar-Kara ıslah köyü arası Quercus açıklığı
Habitat: sepantin taşlı yamaçlar
Yükseklik: 930 - 930
Toplayıcılar: Hamzaoğlu (6950) Top. Tar.
8/9/2012
Kaydı giren: barcode