Umbelliferae
   Opopanax persicus Boiss.
 G A Z I 
33318
Lokalite: Bitlis; Adilcevaz, Süte yaylası
Habitat: alpin çayır, kayalık yamaçlar
Yükseklik: 2000 - 2000
Toplayıcılar: Y. Altan (5509) Top. Tar.
8/11/1993
Kaydı giren: barcode