Umbelliferae
   Laserpitium petrophilum Boiss. & Heldr.
 G A Z I 
33392
Lokalite: Antalya[C4]; Elmalı, Çığlıkara çevresi
Habitat: taşlık alanlar
Yükseklik: 1700 - 1900
Toplayıcılar: H. Duman (5344 ) et al. Top. Tar.
8/25/1993
Herbaryum notu: but leaf segments not ovate - rhomboid, linear
Kaydı giren: barcode