Umbelliferae
   Artedia squamata L.
 G A Z I 
36877
Lokalite: Kırıkkale[A4]; Delice
Habitat: step yamaçları
Yükseklik: 700 - 700
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (1856) Top. Tar.
5/8/1990
Kaydı giren: barcode