Umbelliferae
   Johrenia tortuosa (Fisch. & Mey.) Chamberlain
 G A Z I 
38204
Lokalite: Antalya[C3]; Kemer, Olympos yıkıntıları ve çevresi
Yükseklik: 5 - 20
Toplayıcılar: H. Peşmen (4111) Top. Tar.
8/24/1978
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode